فاصله ياب ليزري

فاصله ياب ليزري مدل 85-LH توانايي اندازه گيري فواصل از 150 تا 19995 متر با دقت 5 متر را دارا مي باشد.
اين محصول اپتيكي علاوه بر اندازه گيري سريع و دقيق فاصله اهداف، قابل استفاده به صورت دوربين يك چشم ديده‌باني است و همراه با ساير وسايل مانند دوربين‌هاي ديد در شب نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

ايستگاه هاي زميني ره‌گيري، تله متري و كنترل

اين ايستگاه‌هاي زميني براي ره‌گيري در مرحله فعال ماهواره‌بر (در حين عملكرد متوالي موتور مرحله اول و دوم) و نيز در زمان استقرار ماهواره در مدار از چند ايستگاه زميني كه در نقاط مختلف كشور قرار گرفته، استفاده مي شود. اين ايستگاه‌هاي زميني شامل ايستگاه ره‌گيري، ايستگاه تله متري، فرمان و ايستگاه مركزي مي‌باشد.
اين ايستگاه، وظيفه ره‌گيري ماهواره در كل مسير پرتاب و ره‌گيري ماهواره و دريافت اطلاعات مداري در زمان استقرارماهواره در مدار را عهده دار است.

دوربین جویا-7

این دوربین بر روی سلاح های RPG-7 و تسلیحات مشابه نصب می شود و قابلیت تطبیق با انواع مسلسل های سبک و متوسط و سلاح های بدون عقب نشینی ،موشک اندازها و سلاح های انفرادی را دارد.
تنظیم دوربین فوق با دمای محیط انکان پذیر است.