موشک سجیل

سجیل ، نخستین موشک زمین به زمین برد بلند دو مرحله ای با سوخت جامد در کشور است. موشک سجیل با برد عملیاتی نزدیک به 2000 کیلومتر از دقت بسیار بالایی در اصابت به اهداف تعیین شده برخوردار است.
بهره مندی از TVC کنترل، زمان بسیار کوتاه آماده سازی و عملیاتی شدن سامانه پرتاب و انتقال سایت پرتاب پس از شلیک ، قابلیت های لانچر متحرک و حمل موشک اماده شلیک از دیگر ویژگی های آن به شمار می رود.