شما می توانید به 2 شیوه ایده،طرح و پروژه های نظامی خود را برایمان ارسال نماید:

الف)مراجعه به لینک طرح و ایده (لینک متحرک)؛ دریافت و تکمیل یکی از فرم های ذیل آن به صورت فایل الکترونیکی و ارسال در قالب لوح فشرده (CD)به صندوق پستی1631715441 .

ب)ارسال ایده، طرح و پروژه نظامی و غیر نظامی خود به همراه آدرس کامل پستی و تلفن تماس به آدرس پست الکترونیک mardomi@mod.ir (دفتر ارتباطات مردمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).پس از ارسال این دست از فرم ها برای پیگیری با شماره تلفن های 28833088 و یا 28833388 تماس حاصل فرمائید.

با تشکر مدیر سایت