سردار سرتيپ مصطفي محمد نجار وزير دفاع وقت جمهوري اسلامي ايران در سال 1335 هجري شمسي در تهران چشم به جهان گشود. 

وي داراي مدرك مهندسي مكانيك با گرايش طراحي جامدات از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي و مدرك فوق ليسانس در رشته  اجرايي با گرايش مديريت استراتژيك از سازمان مديريت صنعتي مي باشد.

سردار نجار پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي با عضويت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از سال 1357 تاكنون در مشاغل و مسئوليت هاي ذيل فعاليت داشته است:

مسئول ارزشيابي استان سيستان و بلوچستان ،رئيس بنياد تعاون،معاون خودكفايي صنايع دفاعي و رئيس گروه جنگ افزاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ،عضو هيأت مديره سازمان صنايع دفاع ،رئيس گروه صنايع تسليحاتي ،رئيس گروه صنايع مهمات سازي و معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان صنايع دفاع .

 وی از سال 1384 تا سال 1388 بعنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت نهم دکتر محمود احمدی نژاد عهده دار تصدی پست این وزارتخانه بوده است.

سردار نجار متأهل و داراي چهار فرزند (3 فرزند دختر و يك فرزند پسر)مي باشد.