مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی:اکبر ترکان
تاریخ تولد: 1331

محل تولد: تهران

نام پدر: حسین
سوابق تحصیلی:
 - لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

 - فوق لیسانس مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی
سوابق مدیریتی و اجرائی:
 - آموزش و پرورش 53-51

 - شرکت ساختمانی صنعتی 58-53
 - جهاد سازندگی 60-58

- استاندار ایلام 62-60

- استاندار هرمزگان63-62

- معاون بنیاد مستضعفان 64-63

- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع دفاع 68-64

- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 72-68

- وزیر راه و ترابری 76-72

- رئیس هیئت مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 80-76

- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل پترو پارس 81-80

- معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی 83-81

- مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس 86-83

- معاون وزیر در امور برنامه ریزی 92-86

- رییس هیات موسس دانشگاه شمال از سال 78 تاکنون

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 92 تاکنون

- دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران از سال 92 تاکنون

- مشاور ارشد رئیس جمهور ایران از سال 92 تاکنون