طرح و ایده

نخبه گرامی:

در راستای بهره برداری موثر از ایده ها و طرح های خلاقانه شما و به منظور صیانت از ایده های ارسالی، سپاسگزار است یکی از فرم های ذیل را دریافت و آن را به صورت کامل تکمیل نمائید.

فرم های تکمیلی خود را به صورت فایل الکترونیکی و در قالب لوح فشرده (CD)به صندوق پستی1631715441 ارسال فرمائید.

با تشکر

مدیر سایت

 

 

                               

                      دریافت نسخه word                                                    دریافت نسخه pdf

افزودن دیدگاه جدید