خوب
76% (1476 رای)
متوسط
11% (205 رای)
ضعیف
13% (249 رای)
تمام آرا: 1930