خوب
76% (688 رای)
متوسط
11% (96 رای)
ضعیف
14% (123 رای)
تمام آرا: 907