خوب
76% (864 رای)
متوسط
10% (114 رای)
ضعیف
14% (158 رای)
تمام آرا: 1136