خوب
77% (2177 رای)
متوسط
11% (300 رای)
ضعیف
13% (355 رای)
تمام آرا: 2832