خوب
76% (1273 رای)
متوسط
10% (175 رای)
ضعیف
13% (219 رای)
تمام آرا: 1667