وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دفاع حق مشروع هر كشوري است.امنيت اصلي‌ترين ضرورت كشورهاست.امنيت از طريق همكاري، مشاركت و تلاش براي صلح انجام مي پذيرد. اگر به امنيت پايدار مي انديشيم بايد صلح را از طريق قدرت بدست آوريم. هيچ كشوري صلح و امنيت را به ديگران اعطا نمي كند.

 هر كشوري خود مسئول امنيت، تماميت ارضي و دفاع از سرزمين خود مي باشد.

ما سالها درگير جنگي تحميلي بوده‌ايم. در اين دوران هيچ كشوري نياز تسليحاتي ما را براي صلح و امنيت تأمين نكرد و ما چاره‌اي جزء مقاومت نداشتيم اين امر فضاي جديدي را در ذهن مقامات جمهوري اسلامي ايران ايجاد نمود.
امروز ما تجربه جنگ را براي آرامش فردا مي خواهيم. طعم محدوديت تسليحاتي را چشيده‌ايم و اكنون تلاش داريم تا بخشي از نيازهاي دفاعي كشور را در تاسيسات تسليحاتي خود توليد كنيم.

اما ما با شما بيگانه نيستيم. آماده‌ايم تا براي تأمين صلح و امنيت تمام كشورهاي جهان دستاوردهاي دفاعي خود را در اختيار شما قرار دهيم و با شما در ايجاد ثبات، صلح ، جلوگيري از جنگ و بازدارندگي در برابر تهديدات مشاركت نمائيم.
اسحله ای كارآمد و ارزشمند است كه براي صلح به كار گرفته شود از تجاوز جلوگيري كند، بازدارندگي را تأمين نمايد و دشمنان را مرعوب سازد.
ما هم اكنون آماده همكاري دفاعي و تسليحاتي با شما دوستان هميشگي خود هستيم و مايليم تا فضايي را ايجاد كنيم كه منجر به اعتماد شده و درك متقابل بين كشورها را بوجود آورد. به اين ترتيب ما مي توانيم تجربه همكاري را بر تارك زمان ثبت نمائيم.
همكاري نيازمند اعتماد متقابل است. ما مي دانيم كه در دوران موجود رقابت اصل اجتناب ناپذير فعاليت هاي تجاري، تسليحاتي و فرهنگي مي‌باشد. كشوري كه اين مزيت نسبي را نداشته باشد، قادر به رقابت نخواهد بود. كالاهاي ما براي رقابت به بازارها سرازير مي‌شوند. شركت هاي ما دارای انگيزه‌هاي تجاري هستند. آنها آمده‌اند تا هويت خود را عرضه كنند و ديگران را در اين هويت شريك نمايند.
هويت‌يابي ايجاب مي كند كه شركاي قابل اعتمادي براي شما باشيم و با شما در راه صلح و ثبات همكاري كنيم.
در اين راه ما از همه دوستانمان حمايت مي كنيم. تمامي كشورها را دوست مي‌پنداريم و آنان را شريك خود براي رسيدن به ثبات، امنيت و صلح مي دانيم. صلح زماني ايجاد مي شود كه اسلحه‌ با انگيزه دفاعي تحويل و استفاده شود.
ما تمام كشورهاي صلح‌جو را شريك خود مي دانيم. در اين راه دست شما را به گرمي مي‌فشاريم و در مسير همكاري با شما از هيچ تلاشي فروگذار نخواهيم كرد.

سردار سرتيپ پاسدار دکتر حسین دهقان

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح