وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

بيوگرافي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
    مشخصات فردي:                                                                                         
-     نام و نام خانوادگي: اميرحاتمي
-     درجه: سرتيپ ستاد
-    تاريخ تولد: 1966 ميلادي
-     محل تولد: زنجان
-     متأهل  و داراي دو فرزند دختر
    سوابق تحصيلي:
 -   دانش آموخته دانشگاه افسري نيروي زميني ارتش ج.ا.ا (1987-1984)
 -    دانش آموخته دوره فرماندهي و ستاد
 -    دانش آموخته دانشگاه عالي دفاع ملي
    سوابق آموزشي:
-   كرسي تدريس در دانشگاه فرماندهي و ستاد
-   کرسي تدريس دردانشگاه عالي دفاع ملي
    سوابق پژوهشي:
-   استاد راهنما و مشاور در رساله هاي آموزشي و پژوهش محور
-   مولف کتب و مقالات متعدد در زمينه دفاعي- امنيتي با رويکرد ديپلماسي
    سوابق مديريتي و اجرائي:
-    رييس اداره دوم و معاون اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران( 2004-1998 )
-     رييس روابط بين الملل و رييس گروه مشاورين فرماندهي کل ارتش جمهوري اسلامي ايران(2005-2004 )
-     معاون نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح( 2010-2005)
-     جانشين رييس ارکان و امورمشترک نيروهاي مسلح  و مشاورقرارگاه مرکزي نيروهاي مسلح(2013-2010)
-    جانشين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح( 2017-2013 )
-     وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ( 2017 تاكنون)