گزارش تصویری-افتتاح خط تولید مهمات کالیبر کوچک با حضور وزیر دفاع