گزارش تصویری-با حضور وزير دفاع صورت گرفت : افتتاح خط توليد موشك ذوالفقار نخستين موشك سوخت جامد نقطه زن با برد 700 كيلومتر