اين نوع باتري‌ها در انواع مختلف از 42 آمپر تا 3000 آمپر با ولتاژهاي 2 و 12 توليد مي‌شود .