باتري‌هاي زيردريايي عمليات امن در زير آب انجام مي‌دهد و تحت حداكثر كنترل كيفيت از مرحله طراحي تا توليد مي‌باشند . 
افزون بر اين ، از جديدترين محصولات شركت سهامي باتريسازي نيرو مي‌توان به باتري‌هاي 12 ولت 65 آمپر سيلد ( VRLA )، 55 آمپر هايتك ، 100 آمپر خورشيد ، 150 آمپر صبا و 2 ولت 420 آمپر سيلد ( VRLA ) ، 2 ولت 3000 آمپر سيلد (VRLA)اشاره كرد.