در اين حوزه انواع خدمات رفاهي همچون خدمات زيارتي و سياحتي، تسهيلات وام ازدواج، خدمات ورزشي، خدمات مشاوره‌اي، حمايت و معاضدت حقوقي و قضايي، تسهيلات وام خودرو ارائه مي‌شود.