افتتاح خط توليد پوكه سلولوئيدي گامي بلند در ارتقاء فناوري در حوزه توليد مواد می باشد. پوكه سلولوئيدي براي خرج پرتاب در خمپاره‌هاي 60 ، 81 ، 120 و 160 ميليمتري و ورق‌هاي سلولوئيدي در صنايع راكتي كاربرد دارد.ماندگاري بالاي محصول، سهولت كاربري، كاهش قيمت تمام شده از مزاياي راه‌اندازي اين خط توليدي می باشد.