موقعیت یابی  یکی از ارکان عملیات نظامی در ابعاد هوایی ، زمینی و دریایی محسوب می
شود .
موقعیت یاب ها در مواردی نظیر ،  حمل و نقل شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوانوردی ، کشتی رانی ،فعالیت های عمرانی و نقشه برداری که در مجموع به بیش از 270مورد می رسد ، کاربری دارد .
در حال حاضر بیشترین سرویس های موقعیت یابی از طریق جی پی اس آمریکا و اندکی نیز
از طریق گلوناس روسیه ارائه می شود و در عین حال سایر کشورها نظیر اتحادیه اروپا، چین،
هند و ژاپن درصدد ایجاد سامانه های مستقل از جی پی اس به صورت جهانی یا منطقه ای
هستند.
 در روش موقعیت یابی زمین پایه، سیگنال های موقعیت یابی از طریق ایستگاه های  فرستنده رادیویی مستقر در زمین پخش شده و کاربران با دریافت سیگنال های رادیویی
موقعیت خود را با دقت مناسب  تشخیص می دهند.
سامانه ی موقعیت یاب زمین پایه از زیرسامانه ها  و فناوری های متعددی از جمله فرستنده
های پرقدرت ، آنتن ها ، مکانیزم های همزمانی فرستنده ها با قدرت چند نانوثانیه و  گیرنده
ها  تشکیل شده است .