با ساخت اين قطعه امكان ساخت مدارات الكترونيكي بسيار سريع و مخابرات چند ده گيگاهرتزي و بالاتر كه غير قابل شنود مي باشد را در كشور ايجاد كرده است.اين فناوري براي نخستين بار در كشور ايجاد شده و عمليات طراحي و ساخت آن كاملا بومي صورت گرفته است.